DELA

Jurmosatsningen var seriös

Det är mycket tråkigt att den planerade kortruttssatsningen mellan Åva och Jurmo lades i malpåse. Efter år av planering och diskussioner fick projektet ett abrupt avslut.

Min uppfattning är att två faktorer, landskapets totalekonomiska läge sam den intensiva lobbingkampanj som fördes mot projektet de sista veckorna före slutgiltigt beslut var avgörande.

Jag vill därför kraftfullt markera mot det utskick som samtliga hushåll på Jurmo fått ta del av och som undertecknats av Rigmor Tillema.

”Jag anser att vi har åkt på en blåsning. Ett spel för gallerierna eller kanske ett försök att blidka oss skärgårdsbor efter alla ”utflaggningar” av färjtrafiken. Minister Thörnroos löften till Jurmoborna var inte förankrade i lagtinget och kanske inte ens i regeringen hon sitter i. Det var det som stoppade projektet när anbuden visade sig ligga långt över beräkningarna och de avsatta medlen. Kanske är det tyvärr då så att projektet var mer ett skrivbordsjobb än en verklighetsförankrad satsning”.

Infraavdelningens tjänstemän har på ett föredömligt sätt arbetat med projektet. Att påstå något annat är rent nonsens. Slutnotan landade på 6,8 miljoner euro (1,2 miljoner mer än budgeterat). Min egen arbetsinsats kan och får kritiseras men att påstå att mitt arbete inte varit seriöst eller skulle vara något slag av ”plåster på såren” för driftsprivatiseringen är att gå för långt.

Det är för övrigt tack vara driftsprivatiseringen som vi kan hålla en hygglig nivå på turtätheten i skärgårdstrafiken eftersom driftskostnaderna sänkts rejält.

Jag beklagar om osämja råder i Jurmoby men jag kommer inte att inkläda mig rollen som syndabock.

Från min sida är den här diskussionen härmed avslutad.

Veronica Thörnroos

Infrastrukturminister