DELA

Jurmosatsningen var efter sin tid

Det är synd att Veronica Thörnroos inte kan erkänna att hon bidragit till för höga förhoppningar när det gäller vägprojektet Åva-Jurmo. Istället får jag och alla andra som var kritiska till planerna bära hundhuvudet och betala för besvikelsen.

Hon jämställer våra insändare, som hon kallar en intensiv lobbyingkampanj, med landskapets totalekonomiska läge för hur lagtinget röstade. En lobbyist är en korridorpolitiker, påtryckare, påverkare, uppvaktare eller agent. Jag uppfattar nog en lobbyist som betald av någon eller förespråkare av vissa politiska eller ekonomiska intressen. Det kan jag intyga att det är vi inte. Vi är vanliga privatpersoner på Jurmo som blev förskräckta över planerna. Och vi är långt flera än vad förespråkarna vill låta påskina. Men hur många vi än var eller hur många insändare vi än skrev så tror jag inte att våra åsikter var den avgörande faktorn till att politikerna röstade ner projektet. Det blev helt enkelt för dyrt.

Hon påstår också att tjänstemännen på ett föredömligt sätt arbetat med projektet. Det anser jag inte. Man har gått på i gamla spår. Tillräcklig hänsyn till natur och kultur har inte tagits utan man har gått efter samma gamla metoder som på 70-talet. Men det har gått 40 år sedan dess och Skärgårdshavet är ännu mer övergött så igenväxningshotet är därmed än större. Dessutom har man inte alls utrett alternativet att dra en vajerfärja direkt in i hamnen som skulle ha varit både billigare och skonsammare på alla sätt.

Så jag återkommer till mina frågor som kanske någon annan kan svara på nu när Veronica T har avslutat debatten för sin del:

Skulle projektet ha röstats igenom om alla på Jurmo enigt hade stått bakom det?

Ska en alternativ sträckning för vajerfärja direkt in i Jurmo hamn utredas och i så fall när?

Det har förekommit hot om att Doppingens turtäthet ska försämras. Finns det sådana planer? Man tycker ju att nu då landskapet sparat 6,8 miljoner så ska trafiken bibehållas som den är tills vi får ett bättre och för landskapet kanske billigare alternativ.

För övrigt vill jag bara påpeka att det förekommit oegentligheter gentemot Jurmobor som kanske inte varit så övertygade om projektets förträfflighet. Hot och påtryckningar vittnar flera om. Även från kommunens högsta ledning. Och ja, Lena Lindholm, ett kuppartat avsättande av styrelsemedlemmar på Hembygdsföreningens styrelsemöte har faktiskt ägt rum. Lagligheten i detta fall kan ifrågasättas.

Men jag håller helt och hållet med dig Lena om att det är dags att lägga ovänskap och motsättningar bakom oss för att istället se framåt för att Jurmo ska vara så bra att leva på som möjligt.

Rigmor Tillema

Jurmo by