DELA

Jurmo kortrutt ännu en och förhoppningsvis en sista gång

Brändö kommunstyrelses insändare om Jurmo kortrutt visar hur lite kommunen, och för all del Landskapsregeringens trafikavdelning, bryr sig om hållbar utveckling och miljö- och naturhänsyn. Man tar bara hänsyn till landskapets kortsiktiga intressen att spara pengar (genom att lägga ut en oerhörd massa pengar!) och några fastboendes önskan att ha dygnet-runt-trafik till ön.
Insändaren bemöter inte ens sakfrågan i vår kritik av projektet nämligen att utredningarna är dåligt genomförda och att projektet riskerar att generera många negativa konsekvenser framför allt för vattenmiljön i sundet och kulturmiljön. Man använder argumentet att Jurmo inte kommer att kunna överleva och att inga yngre människor kommer att bosätta sig där om inte denna kortrutt byggs. Men det är INTE i första hand kommunikationerna som hindrar befolkningstillväxten på Jurmo. De har faktiskt aldrig varit så bra som de är just nu med 16 avgångar mellan 6.15 och 23.30 trots lågtrafik.
Det är bristen på arbetsplatser i kommunen och bristen på bostäder på ön.

Det planerade kortruttsprojektet är ekonomiskt ohållbart. Redan nu nämns siffror upp emot 7 miljoner euro men innan allt är klart vet vi inte vad notan slutligen hamnar på. Kommer man spara något över huvud taget?
Det kommer att innebära stora påverkningar på vattenmiljön i Jurmo sund genom en strypning av vattenflödena.
Det kräver enorma bergmassor till vägbankarna och dessa ska tas ur Västerböte – det kännspaka berg där midsommarstången alltid stod förut. Den väg som dras fram i berget kommer att ha upp till 5 m höga bergssidor som måste förses med höga staket som skydd för vilt och människor.
Det tar inte hänsyn till kulturmiljön.
Det förstör utsikten från hamnen.
Det är inte klimatsmart eller hållbart.
Alla dessa faktorer kommer dessutom sammantaget att ha en negativ inverkan på, och kanske till och med hota, den turismsatsning som sedan ett tiotal år dragits igång på ön.
Det är dags för alla aktörer som varit inblandade i denna process att se sig i spegeln och fråga sig hur man kunde ha gjort i stället.

Det
första som gick snett var att man inte utredde alla tänkbara alternativ inklusive vajerfärja direkt in i hamnen. Det andra missgreppet var att man inte haft något klimat- och hållbarhetsperspektiv. Det tredje felet var att utredningen inte visat hänsyn varken mot naturen eller miljön och inte heller tillräckligt beaktat Jurmos kulturmiljö. Projektet visar noll fingertoppskänsla när det gäller detta lilla skärgårdssamhälle. Den MKB som gjordes är totalt värdelös och avslöjar en alldeles för liten lokalkunskap och för lite engagemang.
Dessutom kan man inte påstå att processen har varit transparent och verkligt demokratisk. Vid ett så här stort projekt borde man ha verkligen utnyttjat all den kunskap som finns hos de boende och vinnlagt sig om att alla verkligen blev medvetna om konsekvenserna. Helst skulle det ju också ha varit möjligt att välja mellan två riktiga alternativ och inte bara göra små finjusteringar i det enda som presenterats. Informationen har inte varit bra och det är inte bara undertecknad som missat den.
Detta är nämligen inte bara en fråga för de personer som råkar bo på Jurmo just nu. Det är hela Ålands angelägenhet vad så mycket pengar används till och vi har också ett ansvar gentemot de människor som funnits, de som ska komma och den natur vi så långt möjligt borde akta.
Vi måste kunna se andra möjligheter för den framtida skärgårdstrafiken. Inom en inte alltför avlägsen framtid har vi troligen inte ens möjlighet att åka bil på det sätt vi gör nu och det kommer att krävas andra lösningar än sådana som bygger på privatbilismen. Ska vi då fortsätta att bygga fast oss i den?
Den bästa lösningen vore en vajerfärja direkt in i hamnen. Planera en sådan och gör det så fort som möjligt! Pengarna finns ju redan vikta.
Om man nu agerar snabbt så kan denna lösning projekteras och färdigställas inom samma tid som nuvarande projekt beräknats för.

Förutom detta tycker jag att de som debatterar denna fråga ska avhålla sig från att skapa misstro mellan människor. Alla människor behövs på en så här liten ö. Man borde i stället utveckla sina argument och inte försöka misstänkliggöra sina meningsmotståndare på olika sätt. Eller har inte förespråkarna för projektet så många bra argument kvar? Låt oss i stället arbeta för en så bra lösning som möjligt tillsammans.
I en demokrati har man faktiskt rätten att försöka stoppa ett projekt hur lagenligt det än är beslutat och jag har inte samvete att låta detta vansinnesprojekt passera utan att göra mitt bästa för att påverka landskapet att välja en annan lösning.
Rigmor Tillema