DELA

Juridiken viktigare än känslan

I Nyans ledare så gjordes en intressant ”analys” av min lekmannamässiga polisanmälan mot de personer, som anmälde mig för ”hets mot folkgrupp”. Helt korrekt. Någon jurist tänker jag inte anlita, utan jag förlitar mig på rättsväsendet.

Jag tror dock inte, i motsats till ledarskribenten, att det relevanta är om utskicket orsakade ”avsevärt obehag”. Det relevanta är nog om det uppfyllde de juridiska kriterierna för att vara ”hets mot folkgrupp”. Det ansåg riksåklagaren inte att det gjorde.

Jag försökte i pressmeddelande/ och i anmälan på ett lekmannamässigt sätt argumentera för grunden för en straffbar handling i min anmälan. Tyvärr tog Nyans ”professionella” ledare inte fasta på detta, varför jag tar mig friheten att citera delar av pressmeddelandet:

”De anmälda bör ha varit medvetna om att något brott inte begåtts, då Riksåklagarämbetets tidigare tjänsteman och erkända expert på Hets-mot-Folkgrupp-brott , Mika Illman till läsarnas och därmed uppenbart gärningsmannens kännedom offentligt i Nya Åland av den 14 maj 2015 på en förfrågan från redaktör Annica Lindström uttryckligen sagt att kommunbrevet i fråga inte är olagligt. Trots detta har de misstänkta gärningsmännen framhärdat att det handlat om ett brott, vilket som framgår av den falska polisanmälan.

Nu har Riksåklagaren bekräftat det Mika Illman sagt 2015 offentligt och har samma högsta åklagarväsende återupprepat i 2018 RÅ beslut samt visar att det på sannolika skäl inte varit brottsligt och därmed visar på att innehållet i kommunbrevet inte handlat om något brottsligt. Tvärtom säger RÅ att jag tydligt hållit mig innanför ramen gällande rätten till yttrandefrihet”

Deras polisanmälan gick alltså inte ens till domstolsprövning.

Denna mot bättre vetande och i ond tro gjorda polisanmälan i maj 2015, på sannolika grunder falska anmälan, har medfört skador och men gällande mitt politiska arbete. I otaliga debatter har man påmint mig om polisanmälan och den då icke-avslutade polisundersökningen.

”Hets mot folkgrupp” är ju inte jämförbart med ”stöld av cykel” eller motsvarande polisanmälan. I 11 kapitlet av strafflagen under rubriken ”Om förbrytelser och brott mot mänskligheten” kommer efter ”Folkmord”, ”krigsförbrytelser” och ”tortyr” brottet ”Hets mot folkgrupp”, som kan ge böter eller fängelse upp till två år.”

Om man gör en polisanmälan mot ett sådant grovt brott, så bör man nog första ha förvissat sig om att ett brott verkligen har begåtts. Anser jag som lekman.

De, som gjorde polisanmälan, kontaktade sedan media för att få maximal exponering. Då inget hördes, så kontaktades Ålandstidningen igen hösten 2016 av Mia Hanström för att än en gång kunna exponera den falska angivelsen på en helsida.

De, som gjorde anmälan fick frikännandet till kännedom i oktober, men jag har inte kunnat se att någon kontaktat media för att upplysa allmänheten om att anklagelsen var felaktig. Någon ursäkt har jag inte heller fått.

Av denna orsak beslöt jag att göra denna anmälan för att visa att man inte utan konsekvenser kan okynnesanmäla personer för brott, som inte begåtts.

Via mina politiska uppdrag har jag senare lärt känna några av dessa personer, som jag nu anmält, och jag hoppas att de förstår att det inte är personerna utan vad de gjort, som jag polisanmält.

Jag har inte i första hand gjort detta för att få ett skadestånd, men om rätten så småningom kommer till att detta är skäligt, så kommer 1/3 av detta skadestånd att gå till matbanken på Åland.

STEPHAN TOIVONEN