DELA

Juridik är en sak, etik en annan

Anders, allt som är lagligt är inte etiskt försvarbart. Helt riktigt använder biopater ibland homeopati, men det gör oss inte till homeopater. Och något utrymme för missförstånd angående min titel har inte funnits. Jag har konsekvent undertecknat med biopat, i Ålandstidningen 1.9 dessutom med tillägget inte homeopat. Tydligare kan det knappast bli.

Köld mot köldskador och värme mot brännskador är beprövad erfarenhet, men inte den enda eller ens bästa behandlingen. När jag bränner mig föredrar jag att ta Cantharis (lika botar lika) och komplettera med aloe vera (örtmedel) på skadan. Det är också beprövad erfarenhet, och dessutom enklare och effektivare. Ett annat lika botar lika–medel är Urtica. Men – för att undvika missförstånd – allvarliga brännskador ska behandlas på sjukhus.
Carina Fant
biopat