DELA

Jullov och covid

Jag ber landskapsregeringen tänka över sitt beslut om att öppna skolorna som vanligt efter lovet. Med nuvarande smittspridning förefaller det oklokt. Allt data pekar på att även om barn oftast inte blir allvarligt sjuka i covid, så står de för en betydande del av smittspridningen.

En skolstart som vanligt kommer antagligen att leda till att väldigt många lärare smittas och då kan ändå inte undervisningen fortgå normalt.

Såvida inte landskapsregeringens plan är att smitta så många som möjligt på väldigt kort tid så bör man allvarligt överväga att antigen förlänga jullovet med en vecka och/eller införa distansundervisning. Om man framhärdar i sitt okloka beslut som närundervisning bör man utfärda ett krav på munskydd (inte visir) för såväl lärare som elever, ett krav som även bör gälla skolskjutsar. Man bör även ställa in ventilationen i skolorna för maximal luftväxling.

ANDERS GUSTAFSSON