DELA

Julkyrka för dagis-barnen i Mariehamn

Vi undertecknade står för att julkyrkan skall fortsätta att vara en del av daghemsbarnens i Mariehamn mångåriga tradition. Vår lagstiftning bygger även långt på kyrkliga traditioner t.ex.; vilan på söndagen, många helgdagar, äktenskap och familj.

Vår etik utgår från budord som; du skall älska din nästa som dig själv, du skall inte döda m.fl. Forskning har visat, att det är viktigt att vi håller kvar våra traditioner även i ett mångkulturellt samhälle. Att vi tillåter andra religioner betyder inte att vi måste undertrycka vår egen. För de med annan livsåskådning kan ersättande aktiviteter erbjudas om så önskas.

Julkyrka är för barnen en berättelse och en förklaring till firande av högtid, en omtyckt sådan, såväl av barn som vuxna. Med kärleksbudskapet som kristendomens fundament, samt respekt, jämställdhet, åsikts- och religionsfrihet, likhet inför lagen och alla människors lika värde har vi en trygg grund att erbjuda kommande generationer.

Kyrkan har även en viktig roll vid sorg, vilsenhet, missbruk och då övriga kriser slår till i våra liv. Varför ta bort det som är bra, utan att erbjuda något som är bättre? Vi ser en risk att våra barn skall växa upp med rotlöshet som lockar dem till destruktiva grupper som erbjuder en falsk trygghet. Därför; låt julljusen brinna som i psalmen: ”Nu tändas tusen juleljus på jordens mörka rund”.

Birgitta Johansson (ÅF)

Erica Sjöström (C)

Nina Lindfors (MSÅ)

Sara Kemetter (S)