DELA

Journalisterna har makten

Journalistikprofessorn Kent Asp hävdar i en debattartikel i DN den 22.9 att svenskarnas uppfattning är den att journalistkåren har mer inflytande över den politiska debatten än politikerna och regeringen. Toppositionen har i tidigare undersökningar funnit hos regeringen och de politiska partierna.
Samtidigt visar undersökningen att journalisternas legitimitet som politiska granskare har minskat.
Att medborgarna har denna bild av makten över politikens agendasättande och den fria åsiktsbildningen är problematiskt ur ett demokratiskt perspektiv.

Samtidigt är det inte förvånande med tanke på att nyhetsjournalisterna i dag på ett helt annat sätt en tidigare är självständiga aktörer på egna arenor.
Hur är det på Åland?
Är det så att journalisterna på Åland även engagerar sig som proffsbeslutare i landskapet. Det är ett hot mot den demokratiska ordningen och därför ett hot mot demokratin.

Det är viktigt att väljarna väljer politiker, inte mediafolk.
Hans Åkerblom (åf)
www.blog.alandsframtid.nu