DELA

Journalister släpps inte in

Måndag 7 december välkomnar lagtingsgruppen Åländsk Demokrati alla våra nuvarande och framtida sympatisörer till ett möte för att bilda en politisk förening (parti). Journalister släpps dock inte in.

Efter mötet besvaras journalisternas frågor om mötet av Stephan Toivonen via telefon.

Trots mediala kampanjer för, ville folk rösta mot företeelsen ”politiskt flyktingmottagande”. Därför finns ÅD nu representerat i lagtinget, får finansiellt stöd från det offentliga, har ett eget rum i lagtingshuset och får använda lagtingshusets möteslokaler kostnadsfritt. De offentliga och demokratiska institutionerna ger oss förutsättningar, eftersom tillräckligt många ålänningar tycker att vi behövs för framtidens Åland.

Detta vill vi påminna alla våra sympatisörer om. Till exempel genom att i lagtingshuset bjuda på en rundtur ledd av ledamot Toivonen. Mediehusen fick inte som de ville när det gäller ÅD. Lagtingshuset är folkets hus.

Vi stänger ute tjänstgörande journalister för att vi anser att det totalt sett är det bästa för demokratin. Även om de säkert vill beskriva det som ”viktigt för demokratin” att de släpps in. Vi tycker dock att det är viktigare att inte släppa in de aktörer som i vissa frågor har som bärande idé att försöka bidra till att folk blir rädda för att säga vad de egentligen tycker.

Vi anser att det är viktigare att skydda våra sympatisörer i detta skede. På ÅDs möten skall alla känna sig trygga.

Som många säkert noterat, är Åländsk Demokrati en gräsrotsrörelse med aptit för debatt. Huruvida medierna verkligen bidrar till att göra folk rädda för att säga vad de egentligen tycker, är något som vi gärna diskuterar fram och tillbaka.

Dock inte på måndag kväll. Om journalister ändå kommer dit i tjänsten, kan man dra slutsatsen att det enda syftet är att få veta vilka som går in och ut till möteslokalen. Det finns det rimligen inget stort demokratiskt värde i att få veta.

Åländsk Demokrati

Ubv