DELA

Jörgen Pettersson (C) observant observatör

Ett stort grattis till Jörgen Pettersson och Centern som, enligt Ålandstidningen den 13 maj 2013, fått observatörsstatus i Alde – Alliansen mellan liberaler och demokrater i EU- parlamentet.
Enligt Aldes egen hemsida har man bara en medlem med observatörsstatus och det är den Kroatiska EU-parlamentarikern Rados Jozo. Det skulle därför vara intressant att veta på vilket nytt sätt Centern kan göra sin stämma hörd som ”observatör”.

Lätt komiskt blir det när Pettersson hävdar att detta är Ålands, i stort sett, enda internationella påverkningsmöjlighet. Har han då helt glömt Svenska folkpartiets EU-parlamentariker, Nils Torvalds, som ju Centern stödde genom att ställa upp talman Britt Lundberg Sfp:s lista inför senaste EU parlamentsval? Thorvalds bör väl med tanke på det anses bevaka åländska intressen?
Är Jörgen Pettersson omedveten om att Ålands Framtid har ett snart 10-årigt samarbete rakt in i EU-parlamentet genom sitt medlemskap i Europeiska Fria Alliansen? Via EFA har vi sju parlamentariker som direkt jobbar för minoritetsintressen och minoriteter i Europa, dit väl Åland också hör.

På initiativ av ÅF har EFA:s parlamentariker till exempel:
– drivit frågan om det är förenligt med EU:s diskrimineringslagstiftning att det krävs finskt medborgarskap för att få åländsk hembygdsrätt
– jobbat för att tobaksdirektivet skulle ändras så att den snedvridna konkurrensen vad gäller snusförsäljning skulle ändras
– lagt förslag om att lagstiftande parlament i Europa, som ska implementera EU-lagstiftning, skulle tilldelas parlamentsplatser.
ÅF välkomnar att ytterligare ett åländskt parti knyter kontakter inom EU. Hoppas det leder till något konkret ur åländskt perspektiv.
Rolf Granlund
Ålands Framtid