DELA

Jordbruket ännu viktigt

Jordbruket är fortfarande en mycket viktig näring för Åland
Trots att antalet jordbruk och jordbrukare hela tiden minskar är denna näring fortfarande mycket viktig för Åland. EU:s jordbrukspolitik är ständigt i förändring och de förändringar som kommer gynnar i första hand de stora och inflytelserika länderna i EU.
Vi har fortfarande förhållandevis många sysselsatta inom våra landsbygdsnäringar och de kringeffekter de skapar i form av transporter, service, förnödenheter och arbetsplatser är betydande. Dessutom är nära hälften av den tillverkningsindustri vi har kopplad till lantbruket och den skapar i sin tur kringeffekter på samma sätt som primärnäringarna.

Centern på Åland är beredda att stöda landsbygdsnäringarna utgående från de möjligheter som EU:s jordbrukspolitik tillåter. Vi anser att skördeskadeersättningar skall ges då gården drabbas hårt av odlaren oberoende särskilda skador. Vi vill att det åländska jordbruket skall ha samma konkurrensförutsättningar som omkringliggande regioner. Stöd för tillvaratagande av energivirke från förstagallringar skall införas.
Centern vill även skapa förutsättningar för de gårdar som vill utvecklas från det traditionella lantbruket till ett landsbygdsföretagande där kanske även nya kompletterande näringar finns med i verksamheten.
Hela Åland skall leva
Henry Lindström (c)