DELA

Jomalas barnomsorg behöver en storsatsning

På senaste fullmäktigemöte meddelade Moderat samling i Jomala att vi har beredskap att sammanträda fast på midsommarnatten, så vi kommer framåt med Möckelö dagis. Riktigt så blev det inte, men ett fullmäktigemöte kommer i början av juli att besluta om de inkomna anbuden för dagiset. Vilket är ett viktigt steg framåt för mera barnomsorg i Möckelö.

Vi behöver bygga mycket mer barnomsorg i hela kommunen under de kommande fyra åren. Moderat samlings politiska mål är att göra Jomala till en helt modulfri kommun. Vi kommer också behöva anställa mera personal och assistenter för att öka vuxennärvaron och uppfylla lagens krav på personaltäthet. Det här blir extra viktigt under övergångstiden, fram tills de nya dagisen är byggda.

Att storsatsa på barnomsorg är en av kommunens viktigaste uppgifter på kort sikt. På lång sikt är det också angeläget att data samlas in och att de konkreta effekterna av att återinföra den så kallade subjektiva rätten till barnomsorg utvärderas på hela Åland, inte bara i Jomala. Sist men inte minst: vi behöver skapa en bättre användning av gemensamma resurser, också över kommungränserna.

MODERAT SAMLING FÖR JOMALA