DELA

Jomalabor ska också ha rätt till mediskurser

Medis påbörjar nu ett nytt läsår och en ny termin. Alla ålänningar kan anmäla sig fritt till Medis kursutbud förutom om man bor i Geta eller i Jomala. De håller fast vid det gamla Medisavtalet som betyder att kommunen endast erbjuder ett begränsat antal platser på Medis kurser.

Inom kort behandlas ärendet i Jomala kommunstyrelse och fullmäktige ifall kommunen skall skriva under det nya Medis-avtal som möjliggör fritt kursdeltagande för alla jomalabor. Om avtalet inte godkänns så får ingen jomalabo gå på en endaste kurs på Medis.
Först tas frågan upp i kommunstyrelsen men därefter är det fullmäktige som slutgiltigt avgör om man är villig att betala ca 50.000 euro för att jomalaborna skall få ta del av Medis kursutbud så som de själva önskar. I dagsläget betalar Jomala 37.000 euro till Medis för 2009 vilket ger 290 jomalabor möjlighet att gå på en kurs var. (145 på våren och 145 på hösten). För några år sedan när det inte fanns begränsningar gick 800-900 jomalabor på kurs varje år.
Det handlar alltså om ca 13.000 euro mer om det ska vara några få förunnade att gå på Medis eller ett fritt val för alla.

Jag har den senaste tiden fått frågan av oroliga kommuninvånare hur de skall gå tillväga för att påverka beslutet. Mitt förslag är att alla som vill ha Medis-kurserna kvar kontaktar Jomalas folkvalda politiker.
Ring, e-posta eller skriv till fullmäktigeordförande Jörgen Strand (FS), viceordförande Anders Karlsson (C), andra viceordförande Fredrik Karlström (OB) samt Kaj Backas (Lib) eller ta kontakt med någon annan av Jomalas politiker. Berätta för dem hur viktigt Medis är för dig och att du vill att Jomala skall skriva under avtalet. Jag tror nämligen inte att de vet vilken nytta Medis gör för vanliga människor. Det handlar mer om politik än om ekonomi.

Jomala socialdemokrater stöder Medis verksamhet och vi vill att kommunen undertecknar avtalet så att jomalaborna får samma möjligheter att gå på kurs som alla andra ålänningar.

Carina Aaltonen (S)