DELA

Jomala storsatsar för barnens bästa

Fullmäktige i Jomala får på tisdag åter ta ställning till den planerade satsningen på ett nytt projekt i Prestgården by till en kostnad om närmare 7 miljoner euro. Byggnaden ska inrymma dagis, bibliotek, fritidsverksamhet och idrottshall. På detta sätt frigörs ytor (bibliotek och sporthall) i Vikingaåsens skola och den nuvarande trångboddheten får äntligen en lösning.

Satsningen på nya dagisplatser är likaså nödvändig i och med att kommunen är en attraktiv boplats. Den nya idrottshallen är lika självklar eftersom kommunstyrelsen inte kan tänka sig en lösning där barnen i årskurs 1-6 ska ta sig till Vikingahallen med allt vad det innebär av trafikfara. Dessutom är Vikingahallen fullbokad mellan 9 och 15 alla vardagar.

Inom styrelsen kan vi inte heller acceptera Jörgen Strands Facebook-förslag om att slänga ut KHS-eleverna från Vikingahallen och därmed förstöra samarbetet med södra Åland.

Stortsatsningen väcker som väntat debatt. Det är förståeligt att de som antingen vill att kommunen ska gå upp i Mariehamn eller sätter pengarna framom våra barn, tycker att 7 miljoner är för mycket. Jag vill dock betona att satsningen totalt sett är en besparing både ifråga om såväl investering som drift – i alla fall om man som undertecknad vill att Jomala ska fortsätta som egen kommun.

Det går inte att i korta ordalag besvara alla de felaktigheter Jörgen Strand framför i tidningen den 9 mars. Ett måste är dock påståendet om ”trångt skolområde” och trafiksituationen. Kommunen har redan köpt in mark som inte bara tryggar byggnad och stor utegård för dagisbarnen utan som dessutom avlastar det nuvarande skolområdet genom ett 50-tal nya parkeringar. Personalen, transportbilar och föräldrar ska om några år inte i onödan köra där vi har våra barn.

I vulgärdebatten framställs satsningen på barnen som ett ”skrytbygge”. Jag kan lova att projektgruppen under ledning av Dennis Jansson och med Tiina Holmberg som arkitekt bemödat sig om att det är kostnadseffektiva lösningar som gäller. Ett stort tack till gruppen för ett förnämligt förarbete. Gruppen har lyckats förena omtanken om barnen med en helhetslösning som separerar dagis och skola även utomhus. Även här har Jörgen Strand missförstått projektgruppens förslag genom att tala om att ”blanda” de två grupperna.

Till följd av alla påståenden som florerar hoppas jag att fullmäktige på tisdag ger styrelsen i uppdrag att ordna ett allmänt informationstillfälle för alla intresserade jomalabor. Bättre att fullmäktige skjuter fram godkännandet av projektet med en månad än att missförstånden får leva vidare.

Till sist: efter åratal av funderande har Jomala äntligen möjlighet att på ett smart sätt lösa de angenäma problem som tillväxten medför. Att skjuta på behoven inom skola och dagis gör inte situationen bättre när det gäller andra behövliga framtidssatsningar. Vi satsar men vi gör det med egna kassamedel.

Harry Jansson (C)

Kommunstyrelsens ordförande

Jomala kommun