DELA

Jomala och kommunens bidrag till Frideborg

Jag har ingalunda emot att kommunens ungdomar och övriga har tillgång till en samlingssal-lokal i västra Jomala. Men att påstå att försäkringspengarna försvinner eller inte utbetalas (Ålandstidningen den 8.3.2017) om man inte bygger nytt är en sanning med modifikation.

Fastighetens försäkringsbolag (fastighetsförsäkring) betalar naturligtvis ut pengar oavsett om man bygger nytt eller låter bli. Skillnaden är enbart om man inte bygger nytt betalas marknadsvärdet ut vilket i detta fall är ca 150-200.000 euro och om man bygger nytt betalas ca 500-550.000 euro.

Om Frideborgskommittén sätter sig ner med försäkringsbolaget och diskuterar saken är jag övertygad om att en kompromiss kan nås.

Om Frideborgskommittén och Gottby frivilliga brandkår skulle tala med varandra och komma överens om att man kan utnyttja brandkårens lokaler plus utbyggnad för erhållna försäkringspengar + Frideborgstomts försäljningsvärde så skulle brandkår, byalag, ungdomarna, mfl i västra Jomala få en lokal för olika ändamål och som skulle utnyttjas fler dagar i veckan av olika åldersgrupper.

Har kommittén och kommunen ens funderat på detta. För sist å slutligen är det ändå kommunen som måste hjälpa föreningarna (ungdoms och brandkår) med bidrag och underhåll od framledes.

Jomala skall inte ge bidrag till nya lokaler då lokaler finns och kan kompletteras och som på detta sätt kan få en större utnyttjandegrad.

Nuvarande skattebetalare i Jomala Kommun