DELA

Jomala behöver inga skrytbyggen

Tack Jörgen Strand för dina förnuftiga och ekonomiskt realistiska synpunkter på ”Jomala-kommitténs” förslag till framtidslösningar beträffande kommunens skolor och dagisverksamhet.

För min del håller jag helt med Strand, det är knappast behov av eller rätt tid för ”skrytbyggen” nu, men att satsa på Vikingaåsens skola så att den håller god standard, är ändamålsenlig och modern, det är viktigt. Likaså att det finns tillräckligt med bra dagisplatser.

För min del minns jag tiden (1980-talet) när vaktmästare och skolföreståndare faktiskt sprang med hinkar för att taket på Vikingaåsen läckte. Då var skolhuset bara cirka tio år gammalt och problemen var många. Sedan dess har skolan restaurerats och byggts om för stora pengar. Det är knappast någons vilja i dag att slarva ifrån sig vid en kommande om- och tillbyggnad.

Om Jomalas beslutandeorgan går in för att följa kommitténs storstilade förslag, som innebär rivande av både bankhus och gamla branddepån, inköp av tillskottsmark och byggande av ny stor idrottshall, nytt bibliotek, ny ungdoms- och fritidsgård, samt dagis och därtill ombyggnad av skolhuset, då anser jag att man tappat omdömet och inte tar ansvar för kommuninvånarnas skattepengar. För övrigt finns det idrottshall i kommunen redan och Berghyddan finns fortfarande för ungdoms- och fritidsändamål – om någon bryr sig och vill ta sig an huset.

Det är glädjande att Jomala kommun är vid god kassa i dag, men sakernas tillstånd kan ändra snabbare än man vill tro. Det har vi sett förr. Flera stora reformer är aktuella i landskapet och dess ekonomiska följdverkningar är svåra att överblicka i dag – åtminstone för gemene skattebetalare .

Så bästa förtroendevalda i Jomala, håll tungan rätt i munnen och ta inte i för mycket.

Maj-Len Lindholm