DELA

Jomala begravningsplats

Jag vill försäkra Linn Dahlblom och alla andra besökare på Jomala begravningsplats att vi visst tar synpunkter och klagomål på allvar, också när de gäller enskilda personers arbetsinsatser.
För arbetet på kyrkogården finns två heltidsanställda vaktmästare, varav en också har huvudansvaret för arbetet inne i kyrkan, med förrättningar och gudstjänster,lokalvård, teknik osv. Dessutom anställs sommarpersonal, bl.a. för att sköta avtalsgravarna. Att jämföra med Mariehamn som har mångdubbelt fler heltidsanställda.

Efter ett antal byten på posterna och en period av så gott som obefintlig arbetsledning har vi organiserat arbetsfördelningen på ett, på sikt förhoppningsvis hållbart, sätt. Kyrkogården är stor och gravarna många, alltid finns det något ställe som inte ser så välskött ut.
Själv brukar jag inte vara sen att påpeka när jag upptäcker något som behöver göras, och jag tycker nog att med tanke på förhållandena den här vintern så har snöskottningen åtminstone på parkeringsplatsen och fram till kyrkan varit exemplariskt skött.
Den här vintern har varit exceptionell – mest till lust och litet till leda – men nu får vi snart se fram emot våren och den traditionella vårtalkan på begravningsplatsen. Då är alla välkomna att städa bland det som gömts i snö.
Roger Syrén, tf kyrkoherde