DELA

Jomala-andan styr den politiska vardagen

Heltidstyckaren Jörgen Strand fortsätter att via både insändare och inlägg på sociala medier att angripa undertecknad och den politiska processen i Jomala.

I likhet med de anonyma påhoppen i tidningen fokuserar Strand på min person istället för att se till helheten.

Riktigt på snett hamnar Strand med sin jämförelse mellan kommunens nya satsning på barnen och den process landskapsregeringen driver om en sammanslagning av kommuner. Jämförelsen är absurd i och med att sistnämnda process ursprungligen handlat om att pressa fram en ändring av kommungränserna medan Jomalas satsning är resultatet av en mer än två år lång intern men samtidigt helt öppen demokratisk process.

Jag vill passa på och betona för jomalaborna att varken Centern eller jag styr kommunen på det sätt Jörgen Strand påstår. Tvärtom har vi inom kommunen en väletablerad ”jomala-anda” där folkvalda med få undantag i första hand ser till vad som är bra för invånarna.

Vi avstår från att profilera oss till förmån för kommunens utveckling. Det var därför vi inför fullmäktiges beslut i tisdags kunde föra en avslappnad diskussion som resulterade i total enighet om stödet till Hembygdens Vänner för Frideborgs återuppbyggnad.

Än viktigare var att fullmäktige med stöd av 15 av 17 ledamöter kunde föra storsatsningen på våra barn vidare.

Jag förstår att Jörgen Strand som anhängare av tanken på Jomala som en del av Mariehamn är sur på den politiska förmågan att fortsätta ta tillvara jomalabornas vardag. Vi som är ansvariga för kommunens skötsel tänker dock inte låta oss lockas in i ett läge där invånarna blir missnöjda med servicenivån och därmed mer benägna att ge upp kommunens självständiga ställning.

Ännu en gång: den nu beslutade lösningen är sammantaget den mest ekonomiska och den bästa för barnen.

Harry Jansson (C)

Ordförande kommunstyrelsen

Jomala kommun