DELA

John Holmberg okunnig om löntagarnas roll i pensionsfonden

John Holmberg (Lib) sätter likhetstecken mellan dålig kompetens och löntagarnas representanter i pensionsfondens styrelse. Detta för att dessa arbetstagar-representanter utses av en fackförening. Det är en tråkig och mycket nedlåtande syn på löntagare och dess organisering på arbetsmarknaden. Dessa personer är alltså i Holmbergs ögon inte kompetenta nog att bevaka fondutvecklingen för sina egna pensionspengar.

Holmberg verkar ha missförstått hela poängen med att löntagarna, det vill säga arbetstagarna är representerade i styrelsen för pensionsfonden. Orsaken till att de sitter där är att dessa själva tog initiativet till att pensionsfonden instiftades. Fonden finns därför att de grundande den tillsammans med landskapet och den har genom åren skötts väl genom detta samarbete.

I likhet med andra pensionsfonder i riket representeras löntagarna också där av representanter, vilka i enlighet med kompetens och lämplighet för uppdraget, utses av de fackliga organisationerna. Detta är reglerat i lag, liksom det är på Åland i landskapslagen om Ålands pensionsfond.

Alla önskar givetvis att fondens kapital förvaltas väl. Socialdemokraterna har ingenting att göra med dessa representanter, de utses inte efter partibok. De har varit anställda inom landskapet. Att Holmberg har denna låga uppfattning om landskapets anställda och de fackliga organisationernas förmåga att utse lämpliga kandidater visar på förakt och okunnighet.

Socialdemokraterna stöder facken, den nordiska modellen på arbetsmarknaden och tycker att löntagarnas frågor är viktiga. Liberalerna har idag uppenbart gått in för en helt annan linje.

CAMILLA GUNELL (S)

ANNE-HELENA SJÖBLOM (S)