DELA

John har många kompetenser

När undertecknad skall välja kandidat i kommande lagtingsval, så är det viktigt att hitta en kandidat som vill ha ordning och reda i ekonomin, driver på för företagande, alltid är påläst och har ett stort socialt patos. Allt detta hittade jag tidigare i frisinnad samverkan. Hos nuvarande moderaterna har jag ofta saknat ansvarstagande för ekonomin.

Ofta har det varit tyst, eller så har det varit debaclet med vårdöbron, överförandet av ansvar för kst-reformen på någon annan, med mera. Trots det önskar jag moderaterna lycka till i valet, men lägger den här gången min röst på John Holmberg, kandidat nr 230. Han besitter de egenskaper jag efterlyser ovan.

Jörgen Strand