DELA

Jobbar för djurskyddshem

Min första kontakt med djurskydd var aug 2002. Efter många samtal med djurvänner, veterinärer, polis, biträdande landskapsveterinär Ketzia Karring samt Mikael Karring och flera diskussioner med Danne Sundman ställde Danne S i okt 2002 enkel fråga i lagtinget ”om djurskyddet fungerar som det ska”. Svaret blev ja.
Debatten gick het mellan oktober 2002-juni 2005 gällande magra instängda hundar, vanskötta hästar, kattor, får, kaniner och hundar utan mat och tillsyn, sjuka, fastbundna och slagna hundar, instängda hästar med mera.

Augusti 2002-nov 2003 jobbade jag intensivt med djurskyddsfrågan vilket gav mig idén, som förankrades på min dåvarande arbetsplats Ålandstidningen, om hur vi skulle få till stånd ett djurskyddshem.
Det stora problemet var då, precis som nu, brist på plats och resurser att driva hemmet .
13.11.2003 förde jag fram mitt förslag till Bodil Regårdh på Naturbruksskolan: kunde de stå för driften samtidigt som eleverna gavs praktisk skola i god djurhållning? Från Ålandstidningen kontaktade och träffade vi ledande landskapsveterinär Rauli Lehtinen, Naturbruksskolans rektor Bodil Regårdh, Ålands Djurskyddsförening, Ketzia Karring samt tillfrågad representant från näringslivet vid flertalet tillfällen.
27.11.2003 kom den glädjande nyheten av Bodil Regårdh: direktionen gav OK till djurskyddshem på Naturbruksskolan då det gällde nyttodjuren, men innan djurskyddshemmet blev av lades Naturbruksskolan ner.

Jag är övertygad om att det går att driva ett djurskyddshem kombinerat med utbildning av hjälp/ arbetshundar samt hunddagis och lunchställe som drivs av arbetssökande och ungdomar som behöver komma på rätt spår igen.
Gunilla ”Gilla” Karlsson (C)
151, för djurens rätt