DELA

Jobbar för Ålands bästa

Förr i tiden var de åländska turistföretagen i beroendeställning till rederierna. Många fick sina stugor och hotell uthyrda genom att rederierna skötte det åt dom. Dåvarande Ålands Turistförbund senare Visit Åland jobbade därför väldigt tätt med rederierna och betalade 50% av deras stora kampanjer. Utöver rederierna så har något enstaka företag som sysslar med turism och konferenser haft motsvarande finansiering.
2010-2012 betalade Visit Åland mer än 200.000€ av två rederiers kampanjer.
2013 betalade Visit Åland 0€ av samma rederiers kampanjer, då pengarna har går till att skapa verktyg för medlemmarna att få direktkontakt med kunden.

I dag har världen förändrats och Visit Ålands medlemmar använder sig inte av rederierna i samma omfattning som tidigare. Det råder total splittring eftersom några använder rederierna och fler och fler använder sig av nätsajter som booking.com eller hotels.com. De medlemmar som framgångsrikt använder sig av dessa nya kanaler har upptäckt att de plötsligt är tillgängliga i hela världen på över 90 språk helt gratis!
Jag har drivit en hård linje som varit obekväm för rederirepresentanterna i styrelsen. Jag har mött hårt motstånd mot booking.com och andra möjligheter som ger medlemmarna direktkontakt med kunderna. Motståndet kändes extra tydligt då jag blev inkallad till en styrelsekollega och tillika VD på ett rederi. Jag förklarade på detta möte att jag aldrig kommer att driva någon enskilds intresse i Visit Åland utan endast göra det som är bäst för samtliga medlemmar. Världen förändras och antingen är vi med när det händer eller så släpar vi hjälplöst efter. Jag sa att jag sitter i styrelsen på medlemmarnas förtroende för att de trodde att jag kunde bidra med förändring av Visit Åland.

I dag ges en mycket splittrad bild av Åland utåt som destination och många försök har gjorts till att erbjuda en gemensam samlad bokning. Med dagens teknik finns otroliga möjligheter att göra detta utan att det behöver kosta orimligt mycket pengar. Det är idag fullkomligt vansinne att hela Åland inte är bokningsbart och tillgängligt för hela världen som andra destinationer är. Med den nya strategi vi i styrelsen tagit fram fick jag inte fullt igenom allt jag ville men Visit Ålands nya hemsida kommer ge medlemmarna mycket mer än dom någonsin tidigare fått för sin medlemsavgift. Möjligheten att använda rederier och/eller Booking.com på sin sida är med, samt att massor av verktyg för Sociala Medier och allt kommer att ingå i medlemsavgiften.

Jag har ett brinnande intresse för att Åland skall lyckas med att öka mängden besökare. Jag är även av den bestämda uppfattningen att Visit Ålands medel skall användas i nya smarta kampanjer på nätet, tillsammans med fler medlemmar och inte bara för några få utvalda. Jag sitter inte i styrelsen av självändamål utan för alla medlemmars bästa.
Sittande styrelse har anställt Andréas Näsman till VD. Vi anser att han är rätt person att genomföra den vision som vi har för framtiden. Han är inte den kandidat som de som avgick ur styrelsen ville ha men han är den kandidat som kommer att lyckas driva igenom det som kommer att förändra Visit Åland i grunden och generera mycket mer uppmärksamhet för Åland än någonsin. En vision som kommer att lyfta fram dom små medlemmarna och den landbaserade produkten långt mer än tidigare.

Att återinsätta det gamla gardet i styrelsen som bevisligen år efter år inte lyckats skapa resultat vore mycket olyckligt för den landbaserade turismen. Visit Ålands nya VD behöver insikt i vad som gjorts sedan förra höstmötet därför är det mycket viktigt med kontinuitet i styrelsearbetet.
Varken landskapsregeringen, revisorer, eller juridiska utlåtanden styrker att några av de anklagelser som riktats mot sittande styrelse är sanna.

Det är mycket tråkigt att någon på grund av att den inte får som den vill går ut med osanningar och förstör för hela turismbranschen. Det är så ledsamt. Då kan man tala om att inte sitta i styrelsen för allas bästa utan för att säkra sina egna intressen. Bråket handlar egentligen om vem som skall få Visit Ålands kampanjpengar och valet av VD.
Jag hoppas att så många medlemmar som möjligt kommer till medlemsmötet och bildar sig en egen uppfattning om vad som är bäst för Visit Åland. Vi kommer att presentera vad vi gjort och vad vi planerar att göra framledes.

Våra platser i styrelsen är självklart till förfogande om medlemmarna anser att vi inte drivit Visit Åland med medlemmarnas bästa framför våra ögon. Om vi inte blir avsatta hoppas vi att medlemmarna under mötet för fram kandidater till fyllnadsval av nya medlemmar för de som avgick. På så sätt kunde klyftan som uppstått snabbare lappas ihop. Enligt föreningens stadgar skall: ”Riktgivande för val av styrelseledamöter bör vara att styrelsen i sin helhet representerar bred kompetens, lång erfarenhet och visionärt tänkande.”
Vänligen ställ frågor direkt till sittande styrelse per mail: styrelse@visitaland.com
Dennis Jansson
Styrelsemedlem i Visit Åland