DELA

Jobb och näringsliv bygger välfärden

Sjukvård, omsorg, utbildning & miljö kan vi behålla och utveckla bara om vi har ett starkt näringsliv. Välfärden skattefinansieras och pengarna måste komma någonstans ifrån. Därför måste vi hålla igång företagen och sporra till nytt entreprenörskap. Det gäller att lotsa fram nya företagare, men minst lika viktigt är det att vi gör det möjligt att utveckla befintliga företag. Där kan vi snabbast hitta tillväxt – och tillväxt är det som behövs om Åland ska hänga med!

Näringsavdelningen beskylls regelbundet för att vi bara jobbar med bidrag tilljordbruket. Det är oftast ren och skär populism. Exempelvis Roger Jansson beskyllde i veckan igen Centern för att inte förnya jordbrukspolitiken men han nämnde självklart inte att det var moderaternas näringsminister som byggde EU-programmet som vi idag är hårt styrda av. Jag har försökt förändra men fått back av kommissionen.

Av min tid som näringsminister lägger jag högst 5-10 % på jordbruksfrågor. Resten, alltså minst 90 % på övrigt näringsliv, kontakter,företagsbesök, gemensamma projekt med Ålands näringsliv och andra för att stimulera tillväxt och nya jobb. Jag arbetar för hela näringslivet, för entreprenörskap, smidigare regler för företagen, utveckling av turism, tjänsteföretag, nya branscher som it, miljö och energi, inflyttning av kompetent arbetskraft, fler kvinnor i bolagsledningar och styrelser med mera.

Oppositionens och vissa gnälldebattörers mantra om vakuum i näringspolitiken är redan genomskådat av kloka människor. Det är inte trovärdigt att prata om fyra förlorade år utan att själv kunna peka på något konkret som ska göras.
Tobben Eliasson (c), näringsminister