DELA

Jäviga personer ska ersättas med ojäviga

Skam går verkligen på torra land när Rumander i fredagens Nya Åland uttalar sej i artiklarna om jäv på fastighetsverket och igen ljuger för ålänningarna!

Samtidigt som upphandlingen av arkitekt för geriatriska pågick fungerade ju personen i fråga som BIM-samordnare för polishusets om- och tillbyggnad. Projektchefen hade i januari 2017 anlitat honom via sin mans företag, liksom hon tidigare gjort för åtminstone sju olika projekt. Det är magstarkt och smått otroligt hur Rumander nu har mage att påstå att både han själv och projektchefen plötsligt och samtidigt skulle drabbats av minnesförlust och blackout, och att det var detta som var orsaken till att de båda undertecknade tilldelningsbeslutet för upphandling av arkitekt till geriatriska! Dessutom avslog Rumander den 14 september 2018 vår rättelsebegäran i vilken det pågående jävet nogsamt påtalats. VD hade alla möjligheter, det handlade inte om något ”olyckligt förbiseende”.

Att låta en annan anställd göra direktköp och skriva under dokument innebär inte att jävet försvinner. Som ledare för projektet gynnar hon sin man på olika sätt och vi ser ju hur den tidigare diskvalificerade Mira-ingenjörens kompetens sen plötsligt godkänns. Enligt lag ska jäviga personer ersättas med ojäviga!

Jag noterar också att jag själv har kompetens och erfarenhet för att vara både kontrollant och säkerhetskoordinator, men att jag aldrig har blivit tillfrågad av fastighetsverket.

Hamnens VD fick lämna sin post i affärsverket och blev polisanmäld för de direktupphandlingar han gjort tidigare, under sin tid i staden. Efter att projektchefen flyttade över från byggnadsbyrån till fastighetsverket fortsatte hon att direktupphandla av sin man och parallellen är helt uppenbar, även om projektchefen nog tycks ha mäktigare beskyddare.

MICHAEL DONALDS
ARKITEKT SAFA