DELA

Järsö-Nåtö hör till Lemland

Eftersom det emellanåt dyker upp frågor kring FS-Lemland:s ställningstagande kring Järsö–Nåtö-områdets kommuntillhörighet så vill jag härmed klargöra att FS i Lemland (enligt ett gruppbeslut) under den kommande mandatperioden arbetar utgående från att Lemlands kommungränser förblir oförändrade.

Att man samarbetar över kommungränserna är en annan sak och i många fall fördelaktigt, men vi måste skilja på samarbete och gränsjusteringar. Järsö–Nåtö-området fortsätter alltså vara en del av Lemland även i framtiden.

Fredrik Lindqvist
Lemlandsfullmäktige 525