DELA

Järsö-bor till läktarna!

Vårdöbro, renovera eller bygga nytt, Gång och Cykelbana på Järsövägen
Just nu pågår debatten om Vårdöbrons framtida öde i landskapets andra tilläggsbudget. Alla talar för sina argument utifrån utlåtanden från expertiser. Tröttsamt? Ja, men antagligen nödvändigt. Det är mycket pengar det handlar om, och beslutet måste bli det bästa för framtiden. Det var många sakliga och bra inlägg. Populistiska och skrämselaktiga utspel får man bortse ifrån, de hör inte hemma i den politiska debatten, något som en del inblandade borde tänka på lite oftare. Det skulle höja förtroendet och respekten för våra förtroendevalda och politiker i allmänhet.

Själv är jag inne på det nittonde året som kommunpolitiker i Lemland, vissa saker går trögt, andra lite fortare att genomföra. Ekonomin är relativt hyfsad i Lemland. Jag är glad över att gångtunneln i Söderby är klar (efter många år, och turer hit och dit). G-C banan som saknas från Lemström till Söderby är nu äntligen lite på gång har jag förstått, saker vi envetet arbetat för.
Kvar är alltså min stora hjärtefråga, G-C väg till Järsö. Vid senaste träffen med trafikavdelningen som Lemlands kommunstyrelse hade, presenterade vi de tre viktigaste prioriteringarna. Det var tunneln i Söderby, G-C väg från Lemström och G-C väg till Järsö. Nu har tunneln alltså förverkligats, och G-C väg från Lemström är i ”röret”, kvarstår G-C vägen till Järsö.

Alla dessa ovanstående projekt är ur trafiksäkerhet och miljösynpunkt väldigt viktiga. Projekten kostar dock väldigt mycket pengar. Mitt förslag gällande G-C väg till Järsö är att trafikavdelningen lägger in i sin budget för år 2015, att en vägprojektering skall göras av en G-C väg till eller från Järsö, (man kan börja från Järsö också). Det är en hel del markägare längs Järsövägen som landskapet måste komma överens med gällande dragningen. Med tanke på det, så kommer det att ta ett antal år innan själva bygget kan komma igång. Då kanske både ekonomin är lite bättre och att det äntligen är Järsövägens tur att få en G-C väg.

För ett förtydligande, jag vet att Järsövägen inte är en huvudväg, men dock en mycket starkt tungt trafikerad smal väg, attraktiv omgivning, stor inflyttning, mycket cykelturister samt gående.
Nu har Vårdöborna suttit på läktaren under tilläggsbudgeten. När remissdebatten gällande landskapets budget för år 2015 börjar,och då under trafikavdelningens moment, kommer det kanske lite Järsöbor.
Yvonne Sundbom Korpi (MSÅ)