DELA

Jansson väl värd pengarna

Landskapsrevisorerna lyfter i sin rapport fram flera olika områden där man önskar se förbättringar avseende hanteringen av offentliga medel.
Ett alldeles speciellt intresse ligger på trafikavdelningen och den formella hanteringen kring Kaj Janssons anställning. I rapporten konstateras att inget direkt fel har begåtts men mellan raderna syns tydligt att löne/arvodet väckt ” irritation”. Det är helt naturligt. I det offentliga Ålands tjänst är det knappt en handfull tjänstemän som kommer upp till motsvarande summor. Väljer man att ta på sig ”näringslivsglasögonen” så ligger dock flertalet specialister på avsevärt högre nivåer. Men vad är då resultatet av denna satsning? Blev det som det oftast blir, en visionär rapport som ingen vågar eller kan transformera till verkligheten? Svar Nej.

Det har knappast undgått någon att landskapets rederi är inne i en omställningsprocess. En process som är både svår och smärtsam för de inblandade. Upprinnelsen är av ekonomiska art. Det finns helt enkelt inte tillräckligt med pengar för att fortsätta om förr. Valet stod mellan att omstrukturera eller minimera turerna. Således, något måste göras av någon. Någon blev Kaj Jansson. Och resultatet har inte låtit vänta på sig. Det ekonomiska utfallet talar för sig själv. Genom konkurrensutsättning av driften av m/s Doppingen minskade landskapets driftskostnaderna med 23% och för m/Skarven med 38%. Vi talar inbesparingar i miljonklassen med bibehållen servicenivå och dito arbetsplatser. Detta arbete hade inte varit möjligt att planera och genomföra med befintliga personalresurser.

Gör om det den som kan.
Veronica Thörnroos (C)
Infrastrukturminister