DELA

Jannik behöver läsa på

Återigen kritiserar Jannik Svensson mig angående min valkampanj. Svensson kanske bör läsa min valsida på Facebook där han också finner en länk till min blogg. Där hittar han bland annat följande som jag vill arbeta för:

Lättare att få vård för missbrukare. Vården behöver ses över för att passa Åland.

Hjälp för missbrukare som genomgått behandling. Bostad, sysselsättningsåtgärder samt personligt stöd.

Det förebyggande arbetet bör börjas redan i årskurs 4 med information om drogernas faror åt både föräldrar och barn.

En kampanj för nolltolerans för alla under 18 år vad gäller nyttjande av tobak och alkohol.

Mera resurser åt polisen och tullen.

Dessutom anser jag att läkaren som Åhs tillhandahåller åt missbrukarvården bör vara stationerad på Åland istället för att som nu komma två gånger i månaden från Sverige.

Detta, Jannik, är en del av vad jag vill arbeta med under kommande mandatperiod och det skulle du ha vetat om du orkat läsa på lite.

Glenn Koskinen (ÅF)