DELA

Janke Sundberg har helt rätt

Jan Erik Sundberg har helt rätt.

Det handlar inte bara om bra och modern lagstiftning på socialvårdsområdet. Det handlar än mer om att förvaltningen bör följa lagens intention. Huvudfokus ska ligga på att hjälpa människor till ett jämlikt liv, inte att spara pengar.

Det är oerhört beklämmande att sjuka människor måste kämpa, inte bara för att hålla näsan över vattenytan, men även för sin lagstadgade rätt i samhället och i domstolar.

Inte sällan har den drabbade i slutändan fått rätt, men en process tar tid och frånvaron av stödinsatser och information under processens gång samt lidandet på vägen går aldrig att sätta en prislapp på.

Vi socialdemokrater vet att många som fått avslag inte själva kan eller orkar föra sin talan och att det finns de som inte har någon som hjälper dem. Våra grundvärderingar är att stöd och service skall vara något som erbjuds och behovsanpassas i stället för något man måste kämpa för. Inför höstens val har vi flera kandidater som brinner för sociala frågor och som har kunskap och erfarenhet från området.

Vi kommer att bilda en grupp, där vi även söker andra samarbeten för att jobba mer proaktivt och framåtsyftande. Det är också oerhört viktigt att involvera brukarna och personal för att öka inflytandet hos de som berörs. Man brukar ofta prata om hur rikt och friskt Åland är, men vi anser att ett samhälle bör bedömas efter hur väl man tar hand om de svagaste.

TONY WIKSTRÖM(S), LENE-MAY LINDWALL(S), MIINA FAGERLUND(S), SANTHA SÖDERBACK(S), JESSY ECKERMAN(S), BARBRO SUNDBACK(S), CARINA AALTONEN(S), SARA KEMETTER(S), ROLF SÖDERLUND(S), SANNA SÖDERLUND(S), FIA HELLSTEN(S), LASSE WELROOS(S), MIA HANSTRÖM(S), ANN ERIKSSON(S), BRITT-MARIE SJÖSTRÖM KÄRKI(S)