DELA

Jämställdhetsfrågor viktiga för hela samhället

Det är roligt att se att frågan om föräldraersättning förenar över partigränserna och lyfts upp på insändarsidan av såväl C, Lib och S. Jämställdhetsfrågorna är viktiga och kräver samarbete över partigränserna. Vi behöver samla krafter mot vad som framförallt är gamla strukturer. Det är dock viktigt att jämställdhetsfrågor inte blir en kvinnofråga. Jämställdhetsfrågor är lika viktiga för alla och för hela samhället.

Vi har länge talat om att kvinnans euro ska vara lika mycket värd som mannens, något som för mig är en självklarhet. Men det är det inte i samhället idag trots att konsensus i offentligheten rått i frågan i tiotals år. Lika lön för lika arbete är en fråga som är lika viktig idag som någonsin tidigare.

En föräldraledighet delvis enligt isländsk modell där föräldraledigheten skulle vara sex månader för kvinnan, sex månader för mannen och sex månader för valfri förälder har redan diskuterats en tid och skulle vara en bra modell att gå inför. Man måste dock i en sådan modell säkerhetsställa verksamhetsförutsättningarna för små- och egenföretagare, något som till exempel kunde lösas via ett försäkringssystem. En liten firma kan helt enkelt inte behöva stänga ner under en föräldraledighet och man måste därför minnas att inte alla företag är storföretag. Därför behöver modellen också vara flexibel och praktisk så att den sätter jämställdheten och framförallt barnet i fokus, men utan att undergräva verksamhetsmöjligheterna för företagare.

Att arbetsgivaren idag tvingas betala en del av arbetstagarens föräldraledighet kan fungera diskriminerande och göra att män favoriseras på arbetsmarknaden framom kvinnor. Så kan vi inte ha det. I vårt samhälle så måste kompetensen, inte könet, vara det avgörandet. Mycket arbete finns alltså att göra i riksdagen nästa mandatperiod för ett mer jämställt samhälle.

Mats Löfström

Riksdagskandidat