Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


Jämställdhet utan genusdiktatur-ett konkret förslag

Frihet för individen uppnår vi inte genom en överdriven syn på genus som vissa feminister lobbar för idag. En ideologi som ska genomsyras hela samhället och ska även leda våra barn i detta spår. Vad vi behöver är ett jämställdhetsarbete som har jämställdhet med valfrihet i fokus.

1. Vi beklagar ofta att det är mest kvinnor som är hemma med sina små barn den första tiden efter förlossning och papporna jobbar. Beslutet tas ofta pga ekonomiska skäl då maken vanligtvis har en högre lönesättning. Kvinnans öde i detta skede är att den inte kommer in i arbetslivet tillräckligt fort, möjligheten att göra karriär är kanske mera inskränkt och pensionen faller mindre ut.

2. Men det finns också kvinnor som anser att det är viktigt att barnen njuter av mammas närvaro de första åren då barnens relation till mamman är särskilt intensiv i början av ett ungt liv.

3. Finns det pappor till små barn som gärna vill vara hemma.

4. Daghemsbyggen och dagisplatser kostar mycket pengar och summan kanske kunde minskas. Men HUR?

Mitt förslag är att överföra pengarna som kommunen betalar för dagisplatser direkt till familjen med ett inkluderat pensionsanspråk till föräldrar som stanna hemma med sina barn.

Säkert finns det inte bara fördelar med mitt förslag. Men jag tror det skulle vara värt att diskutera och behörigheten ska prövas för att kunna uppnå mera jämställdhet och valfrihet.

RENÉ JANETZKO (OB)