DELA

Jämställdhet stärker näringslivet

Näringslivet mår bra av en dynamisk blandning av människor med olika intressen och erfarenheter som driver företag. Därför är det viktigt att kvinnor och män har likvärdiga möjligheter att vara företagare. Målet är fler kvinnliga företagare.

Långt hemmavarande med barn och egenföretagande är ingen lätt kombination. Vi behöver därför öka mäns uttag av föräldraledigheter så att kvinnors företagande kan öka. Idag är det också i huvudsak kvinnor som arbetar deltid till förmån för att ansvara över det obetalda hemarbetet. Att orka driva ett företag som sitt förvärv och samtidigt ansvara för barn och hem är övermäktigt för de flesta. Vi behöver alltså arbeta för att familjer ska dela på det obetalda hemarbetet för att öka andelen företag som drivs av kvinnor.

Kvinnors företagande ska, förstås, liksom männens företagande syfta till ekonomisk självständighet. För som folkpartisten Birgitta Ohlsson säger, ”ingen kvinna är fri utan egna pengar”.

Liberalerna

Ingrid Johansson

Katrin Sjögren