DELA

Jämställdhet på undantag

Regeringen , representerad av vice lantrådet Harry Jansson (C) och jämställdhetsminister Annika Hambrudd (C) har aviserat att man tänker göra om det nyligen införda systemet med en jämställdhetsbonus för de partier som går till val med jämställda listor.

Motiveringen är att systemet ”inte fungerade”, det vill säga inte resulterade i ett jämställt eller jämställdare parlament.

Endast socialdemokraterna, Hållbart initiativ och liberalerna hade jämställda listor. Centern var långt ifrån, för att man varken jobbade med eller prioriterade frågan. Undra på då att de partier som utgick som valsegrare med väldigt ojämställda listor inte fick till en jämställd representation.

Jämställdhetsbonusen var en del av en mycket större reformprocess, en förnyelse av vallagen, som föregicks av ett grundligt arbete av en tjänstemannagrupp, en politisk referensgrupp, samt en lång och bred remissrunda. Lagen antogs av ett enhälligt lagting.

Harry Jansson aviserar nu att man ska hitta ett sätta att belöna partier som har en jämställd representation i lagtinget efter valet, snarare än jämställda listor inför, och att det ska vara en kontinuerlig bonus under mandatperioden.

En sådan modell valdes bort i reformarbete, med motiveringen att det är väljarna som väljer, och att man inte kan eller ska bestraffa eller belöna väljarnas val. Jämställdhetsarbetet måste skötas av partierna, både i hur man rekryterar, hur man ställer upp på sina listor och hur man för fram sina olika kandidater.

Olyckligt nog verkar det bonussystem som nu varit på plats i ett val skrotas av två orsaker, inget av dem bra.

För det första, enkelt och simpelt, för att detta var den förra regeringens beslut. Något bättre förslag finns inte, men bort ska det.

För det andra för att det inte gav utdelning till centern.

All respekt för att partier och regeringar vill föra sin politik efter ett val, men oerhört trist när den förda politiken är så idélös att mandatperioden bara resulterar i ett fyra år långt steg bakåt, inte minst för jämställdheten.

Mitt förslag? Håll kvar bonusen för de jämställda listorna, men ladda systemet med mera pengar. Nu var det uppenbart för lite för att jämställdhetsarbetet skulle prioriteras i alla partier.

NINA FELLMAN (S)