DELA

Jämställdhet lönar sig!

Två färska studier ger upplyftande resultat om kvinnor och näringsliv. Den ena visar att det lönar sig att ha könsmässig balans. Bland 2.000 danska bolag kan man konstatera att kreativiteten på dessa företag har ökat med upp till 100 procent.
En vetenskapligt och statistiskt väl underbyggd studie visar att det är lönsamt att satsa på kvinnans karriär. Företag med kvinna som VD eller med kvinnlig majoritet i styrelsen visar 10 procent högre lönsamhet!

Det privata näringslivets ovilja att välja in kvinnor i sina styrelser är en aktuell fråga på den nordiska jämställdhetsagendan. Norge är radikalast och har stiftat en lag om att bolag måste ha minst 40 procent av det ena könet i styrelsen. Från den 1 januari väntar sanktioner för de bolag som inte följer lagen – böter eller i värsta fall så upplöses bolaget!
Jag hoppas morötter skall fungera bättre än piska. Gott om välutbildade kvinnor har vi. Bästa bolag – vill ni vara innovativa och framgångsrika – ta vara på hela kompetensen. Välj in fler kvinnor i styrelserna!

Britt Lundberg ( c )
jämställdhetsminister