DELA

Jämställdhet framför allt

Det hände sig i en mellanstor stad, kanske Sverige, kanske någon annanstans, att man behövde en kock till skolköket. Uppdraget annonserades ut, och man fick två sökanden. Ingen av de sökande hade betyg från kockutbildning, eller meritlista på att de arbetat inom branschen tidigare.

Den ena var en kvinna, av utländsk härkomst, hon talade dålig svenska, men förstod språket ganska bra. Av ansökningshandlingarna framgick inte vad hon sysslat med tidigare. I verkligheten hade hon gifts bort redan som ung, ja, som barn, kan man säga. Hon hade fött fem barn, tagit hand om allt i hushållet, lagat mat, städat, tvättat, skött och uppfostrat barnen, ja allt som hörde ett hushåll till hade hon gjort. Mannen arbetade inte, varken hemma eller borta. De levde på socialstöd. Men om all denna hennes kunskap i hur man lagar mat, och sköter ett hushåll, stod ingenting i hennes platsansökan.

Den andre sökande var en man, svensk, arbetslös, utan kunskaper i hur man lagar mat, han kunde förmodligen inte steka ett ägg ens, hans fru skötte allt därhemma, förutom att hon arbetade heltid som lokalvårdare och därigenom försörjde familjen.

Om detta stod heller ingenting i hans arbetsplatsansökan.

Stadens ledningsgrupp intervjuade de sökande, samt gick nogsamt igenom de bådas ganska magra handlingar, och konstaterade, efter att ha studerat stadens jämställdhetsstadga noggrant att det stipulerades att staden skulle sträva till jämställdhet mellan könen vid tillsättande av tjänster. Vidare noterades att det redan arbetade två kvinnor i skolköket (en diskare och en kökshjälp), samt att flertalet av skolans lärare var kvinnor, likaså skolans lokalvårdare.

Med andra ord var det betydligt fler kvinnor än män anställda vid skolan. I verkligheten var det bara fastighetsskötaren som var man, resten var kvinnor.

Efter att ha gjort allt detta, samt fört en djupgående diskussion i ärendet, beslöt ledningsgruppen enhälligt att anställa XX till kock i skolans kök. Gissa två gånger vem de valde. Allt i den heliga jämställdhetslagens namn.

RUNA LISA JANSSON