DELA

Jämställda löner

Som det verkar just nu inleds Tehy strejken på torsdag.
Vi hoppas innerligen att parterna innan dess ska komma överens och en strejk undvikas. Det är ofrånkomligt att människor kommer i kläm och blir lidande om strejken bryter ut. Det blir också stora påfrestningar på dem som strejkar och det blir besvärligt för landskapsregeringen och ÅHS ledning.
Det vilar ett stort ansvar på landskapsregeringen att lösa konflikten.

Vi har betraktat den uppseglande konflikten från sidan och har inte all information, men ur vår synvinkel verkar det som landskapsregeringen inte hanterat frågan på ett lyhört sätt. Lika lön för likvärdigt arbete har varit en viktig politisk fråga under lång tid och det är förståeligt att löntagare inom kvinnodominerade yrken börjar tappa tålamodet. Under många år har arbetet varit på gång och vi är många som inte lyckats föra arbetsvärderingen i hamn. Under vår tid i regeringen var vi bra på gång när vi fick lov att lägga arbetet på is för ett tag på grund av de stora inkomstbortfallen i överföringarna från riket. Nuvarande landskapsregering har väntat i tre år innan de tog tag i frågan och då efter att konflikten med Tehy seglat upp.

Det
är faktiskt svårt att förstå varför landskapsregeringen inte förhandlade färdigt innan de skrev på avtalen, varför man inte lyssnade bättre på Tehyiternas krav och varför landskapsregeringen inte var mer proaktiv för att möta behoven av att få till stånd lika lön för likvärdigt arbete.
Viveka Eriksson (lib)
Katrin Sjögren (lib)
Torsten Sundblom (lib)
Julia Birney (lib)