DELA

Jämställda löner, även i Mariehamn

Mariehamns stadsfullmäktige har enhälligt fattat beslut om att ha lika lön för kvinnor och män senast år 2020.

Trots detta finns det ingen skrivning om det i det liggande budgetförslaget för 2019 och ekonomiplan 2020-2021. Tar man då frågan på allvar? Vid landskapsregeringen har man i åratals arbetat med frågan och man har kommit en bra bit på väg. Erfarenheterna från landskapets arbete visar att det tar dit att genomföra lika lön för likvärdigt arbete. Från vår sida finns det en genuin vilja och vi är beredda att ekonomiskt prioritera detta viktiga arbete. För oss handlar det om människors lika värde.

På Island löste man frågan genom att stifta lag om lika lön-principen. Det finns lagstiftning och flera internationella bestämmelser som förbjuder lönediskriminering. Vi tycker att det är dags att införa jämställda löner nu. Löneskillnader behöver utjämnas, så att lika lön för likvärdigt arbete ges. Utbildning och ansvar måste löna sig och kvinnors löner prioriteras.

Mariehamn bör hålla fast vid sitt beslut och bli föregångare med verkställigheten. Förvaltningen och nämnderna bör i brådskande ordning bereda saken för att också kunna följa tidtabellen. Reformens prislapp förväntas vara miljonbelopp och det ska närmare utredas och planeras så att övergången sker smidigt och rättvist.

För Mariehamnsliberalerna är lika lön för kvinnor och män en högst prioriterad fråga och vi ser framemot att samtliga partier i stadsfullmäktige enhälligt följer och förverkligar sitt beslut!