DELA

Jämställd arbetsmarknad

Kvinnor utbildar sig i allt högre grad och på Åland har enklar majoritet av de som studerat på högskolor och universitet de senaste åren varit kvinnor. Men vi har också en nedärvd social struktur, kvinnor tar huvudansvar för hemmet och familjen.

På Åland har vi stora svårigheter att rekrytera arbetskraft med hög utbildning, vi behöver alltså de högutbildade kvinnorna på arbetsmarknaden.Det är därför ett problem att kvinnor tar ut mest föräldraledigheter och arbetar deltid i högre utsträckning än män.

Faktum är att den kvinnliga arbetskraften behövs oavsett utbildningsgrad, exempelvis förespår OECD en 12 % ökning av BNP inom EU om vi lyckas skapa en jämställd arbetsmarknad.

Så hur uppnår vi en jämställd arbetsmarknad? Jag menar att vi behöver se till att våra daghem är av bästa kvalité och tillgängliga för alla oavsett ålder och särskilda behov så att alla föräldrar känner sig trygga med att lämna sina barn till omsorgen. Vi måste också ha lika lön för lika arbete. Till sist, det viktigaste, männen behöver ta en större andel av det obetalda hemarbetet. Så länge kvinnor bär ansvaret för att vara hemma med barnen och därutöver har huvudansvar över hemmet kommer vi inte att nå en jämställd arbetsmarknad.

Ingrid Johansson

Liberalerna