DELA

Jämställdhetsarbetet finns inte i verkligheten

Chefen för det nya fastighetsverket lyfter, enligt tidningarna, en månadslön om 6 500 euro direkt från skattebetalarnas fickor. Detta ska inte den nye chefen lastas för, alla har rätt att begära vad man vill. Den som bär ansvaret är styrelsen som genomfört rekryteringen och löneförhandlingen. Det handlar om en tjänst som går ut på att förvalta byggnader och fastigheter, långt från det privata näringslivets konkurrensutsatta vardag. Skulle det varit en tjänst inom mer kvinnligt dominerade områden hade lönen, i bästa fall, uppgått till hälften. Mot den bakgrunden är det precis som vanligt i landskapet trots löften om motsatsen; män belönas bättre än kvinnor. Ett annat exempel på vårdslös penninghantering är Ålands penningautomatförening (Paf) där landskapsregeringen höjt ersättningarna till styrelsens medlemmar med mellan 100 och 200 procent. Det skickar ut en himla massa olika signaler men ingen av dem handlar om sparsamhet, snarare tvärtom. Kommer till exempel samma generositet att spilla över på ÅHS-styrelsen?

Knappast, det råder nämligen skilda världar inom landskapets verksamheter; ”hårda” verksamheter får kosta medan ”mjuka” måste spara. Det är dags att visa allvar med det jämställdhetsarbete som så ofta hyllas men aldrig märks i verkligheten.

Jörgen Pettersson  (C)