DELA

Jämnställdhet och feminism på riktigt

Ibland får vi frågan. Är ni feminister?
Svaret är att självklart är vi det.

Är man feminist så är man för att kvinnorna skall ha lika politiska, ekonomiska och sociala rättigheter som mannen har.
För att kvinnan skall nå lika politiska rättigheter som mannen gäller det att fler kvinnor ställer upp i val och att fler kvinnor och män röstar på kvinnor.

Vad gäller sociala rättigheter så bör hemvårdsstödet höjas och göras pensionsberättigande och delas lika av kvinnan och mannen.
Inom sjukvården finns det åsikter om olika behandling vad gäller man och kvinna. Här hjälper bara attitydförändringar, vilket det också jobbats med.
Inom det ekonomiska området så är det självklart att kvinnor skall ha samma lön som män.

Idag är det tyvärr så att anställda inom kvinnodominerande yrken har betydligt lägre lön än motsvarande inom manligt dominerande yrken.
Kvinnans lön måste höjas till mannens nivå så att kvinnan också kan klara sig själv ekonomiskt om situationen så kräver. I dag kan det till och med vara så att kvinnan stannar kvar i ett våldsförhållande av ekonomiska orsaker. Och så kan vi inte ha det. Kvinnan måste ges ekonomisk självständighet under hela sin livstid.

Visserligen kostar det en del att få upp kvinnornas lön till männens nivå men det är ingen ekonomisk omöjlighet.
Att prioritera bort någon utgift i landskapets och kommunernas budgetar till förmån för högre lön till kvinnan måste vi politiker väl klara av.
Runar Karlsson (C)
Lagtingsledamot