DELA

Jämlikhet kräver gemensamt arbete

Valet närmar sig och inom kort har vi alla tillsammans valt vilken slags nutid och framtid vi vill ha. Vad är det vi vill att våra politiker ska förändra? Vem står för vilka löften? Det är en snårig djungel, det har jag alltid tyckt.

Jag vet vad jag vill. Jag vill ha ett öppet samhälle där alla har sin plats, sitt utrymme och sina unika möjligheter. Jag vill att varje individ ska ha samma rätt att delta i samhället.

Tillgänglighet i form av fysisk tillgänglighet, information, kommunikation och bemötande ska finnas med i varje politiskt beslut.

Skolorna ska vara en trygg plats där varje elev ges den hjälp de behöver, den motivation de behöver och framför allt en jämlik grund att stå på.

För att få ett jämlikt samhälle, måste vården utvecklas på alla plan. Rehabilitering ska ses som kostnadseffektiv vård, såväl som tidig resurs som för att upprätthålla funktionsförmågan.

Jag vet hur det är. Jag lever i kampen. I socialdemokraterna kommer jag alltid att ha stöd i mina frågor.

Miina Fagerlund (S)