DELA

Jämlik rätt till läromedel

Vi finlandssvenska närvårdarutbildare samlades för våra årliga närdagar den 13–14 februari i år, denna gång på Ålands yrkesgymnasium i Mariehamn. Starkt på agendan fanns förverkligandet av de nya examensgrunderna och erfarenheterna av reformen som körde igång i januari 2018.

Vi utbildare känner stark oro för den inställning som finns när det gäller tillgång till svenskspråkigt material. De nya examensgrunderna trädde i kraft den 1 augusti 2018 och vi fick vänta extremt länge på översättningen av dem, men fick ändå översättningen till sommaren 2018.

Närvårdarutbildningens upplägg förändrades i och med de nya examensgrunderna, examenssdelarna har förändrats. Som svar på denna förändring kom det ut moderna läromedel direkt riktade till respektive examensdel, läromedel endast på finska. Under närdagarna fick vi ta ställning till behovet av översättning gällande en av böckerna, boken för examensdel två (av fem examensdelar). Att ge en ny översättning av den ena boken skulle i tid ta 2–3 år.

Vi närvårdarutbildare anser att svenskspråkiga närvårdarstuderanden ska ha samma rätt till läromedel som sina finskspråkiga medstuderanden. Vi ser detta som en jämlikhets- och rättvisefråga, som studerande oberoende av vilket nationalspråk man studerar på, bör utgångsläget vara jämlikt. Av den orsaken yrkar vi på att de nya läromedlen för samtliga examensdelar översätts till svenska, filmerna textas till svenska. Vi ser det som orimligt att det ska ta upp till tre år att översätta böckerna, våra studeranden behöver böckerna redan nu.

Vi är medvetna om att arbetslivet behöver fler närvårdare och vi är måna om att våra närvårdarstuderanden ska få samma studieförutsättningar som sina finskspråkiga medstuderanden. En väg dit är tillgången till uppdaterade läromedel och nationella handböcker, också på svenska.

JOHANNA LIND
UTBILDNINGSLEDARE, AXXELL

MONICA STÅHLBERG-SINGH
SJUKVÅRDSLÄRARE, YRKESINSTITUTET PRAKTICUM

MARIA LUND
UTBILDNINGSCHEF, YRKESAKADEMIN I ÖSTERBOTTEN

ERIKA ERIKSSON
TF BITRÄDANDE REKTOR, ÅLANDS YRKESGYMNASIUM