DELA

Jämföra trafikslag är miljöpolitiskt flum

Johanna Boijer-Svahnström läser slarvigt. Jag refererade till tidningsuppgifter av vilka det framgick att en resa med färja är värre än flyget mellan Helsingfors och Stockholm. Min personliga åsikt är att jämförelser av detta slag kan användas vid planering av framtida trafik i olika scenarier, men direkta jämförelser i verkliga livet måste ses som flum. Jag påpekade också underförstått att eftersom färjan går oberoende om Michael Hancock är med eller inte, reser han på marginalen och då blir hans individuella del i praktiken noll.

Det beror på hur man räknar. Man kan räkna med 0-utsläpp för enstaka persontransporter ombord på ett fraktfartyg som går i nyttotrafik. Med ett kryssningsfartyg som kör omkring med festande människor blir värdet något helt annat. Frågan är om man i kryssningstrafik alls kan räkna med index, där transportsträckan vägs in.

Viking Line som kör med lastbilar, personbilar och människor i olika proportioner som även skiftar under olika årstider, är det svårt att sätta ett enda indexvärde på. Därtill meningslöst.

För några år sedan räknade jag på en variant baserad på passagerarens vikt och förutsatte då att medföljande bil är en del av persontransporten. Fick naturligtvis ett värde, som bara är ett index bland många andra. Viking Line redovisar bränsleförbrukning och utsläpp till EU, säger Boijer-Svahnström.

En följdfråga är hur Viking Line fördelar utsläppen på resenärer, kryssningspersoner, personbilar, lastbilar, taxfree och en massa annat. När det blir tillräckligt rörigt kan man med väl valda räkneformler bevisa exakt det man vill bevisa. På flygsidan är det enklare, eftersom man transporterar huvudsakligen passagerare med oftast lätt bagage.

Men varför skall man göra jämförelser av detta slag? Flyg och sjötransporter uppfyller olika behov. Om tiden är dyrbar och man ska långt, då tar man flyget. Om man har gott om tid och måste ha bilen med sig samt trivs i den miljö som Viking Line erbjuder, väljer man naturligtvis att åka till sjöss. Miljömässigt spelar det ingen större roll så länge som tidtabellerna är fastställda.

Flyget är mera känsligt för bortfall av passagerare, men med nästan fullsatta flygplan påverkas inte utsläppen nämnvärt om Michael Hancock stiger på i sista minuten.

Johanna Boijer-Svahn nämner inte att sjöfartens miljöpåverkan inte är begränsad till endast utsläpp av koldioxid. Skador på vattenmiljö, stränder, utsläpp av vattenföroreningar och bottenfärger m.m. måste också vägas in. Det handlar inte bara om utsläpp av koldioxid. Det handlar även om naturens förmåga att binda upp koldioxid från atmosfären.

Till saken hör också att flygtrafikens miljöpåverkan på mark och vatten mellan flygplatserna är mycket liten i jämförelse med tåg, vägtrafik och sjöfart, men sådana jämförelser är alltför komplexa för enkla indexkonstruktioner. Vad som är av väsentlig betydelse är att åtgärder vidtas för att begränsa trafikegna skador oberoende av trafikslag.

JAN WESTERBERG