DELA

Jämför med vården i Frankrike!

Sverige har världens högsta skatter och kanske I-världens längsta vårdköer. Därifrån vill chefsläkare Rask ta idéer för att utveckla ÅHS. För en tid sen ansåg han att HVC i Godby inte har någon framtid. Allt ska centraliseras, som man gjort i Sverige, och fått dyr sjukvård och köer.
ÅHS sammanslogs i Den Stora Reformen. Vilka blev inbesparingarna?

Jag tror att förebyggande åtgärder är bäst ur samhällsekonomisk synvinkel, som när det gäller bränder och bilolyckor. Självsläckande cigarretter, rondeller, bumprar och annat ”otyg” känner vi ju till.
Jag är ekon.mag, men via mitt lilla engagemang i Herbalife(s näringsprodukter) och skolning och erfarenheter de senaste tretton åren har jag gjort en del reflektioner.
Gick ner 20 kg och blev av med vårallergin med en ”löjlig pulverkur”. Började jogga och kör nu 3 mils joggingpass. Under dessa år har jag inte behövt någon medicin. Därför vet jag att det går att göra mycket för den egna hälsan. Är även övertygad om att man kan förbättra folkhälsan genom att öka mikronäringsämnena i den odlade maten.

Men det politiska valet är att huvudsakligen gå in för att satsa på sjukvården (”brandkåren”) och subventionera läkemedel och sjukvård med upp till 90 procent. Trots att ÅHS nu påpekade att landskapsregeringen saknar ”övervikt” i sitt hälsoprogram, så tror jag att paradigmskiftet närmar sig.
Även om man följer alla trafikregler och undviker de värsta hälsofällorna, så kan olyckor och sjukdomar uppstå. Därför gäller det att se till kostnadseffektiviteten inom vården.

I Frankrike är skatterna mycket lägre än i Norden. Där finns många utflyttade svenskar med intressanta bloggar. De sitter inte bara och njuter av ostron, grodlår och champagne. Ibland blir de sjuka! Jag har noterat att många med stor förvåning (!?) beskriver det franska sjukvårdssystemet som snabbt, effektivt och billigt. Tres bon! De har kanske trott att höga skatter är en förutsättning för välfärd?
Nu vet jag väldigt lite om det franska systemet. Men kanske värt en studieresa för Rask? Bon voyage!

Lite känner jag till om deras ”kommunalläkarsystem”. Som här ”förr i tiden” så har ex. en kommun på 2.000 innevånare två-tre kommunalläkare. De sitter i enkla lokaler med en sekreterare och har mottagning några gånger i veckan. Då är det bara att sätta sig i väntrummet. Läkarna far även på hembesök!
Man får alltså tag i en läkare inom två dar om man blir sjuk. 22 euro i avgift och några kilometer från hemmet. Inte som Getaborna, som snart har fyra mil till doktorn. Pardon! Väntetiden till Godby är nu ca 10 veckor.
Är det fråga om svårare/knepigare sjukdom, så får fransosen en remiss till ett centralsjukhus. Men handen på hjärtat: De flesta med snoriga ungar / egna infektioner vet ju oftast själva vad de behöver för medicin, men får ju inte medicinen från apoteket.

I Frankrike har man märkt att de flesta klarar sig med kommunalläkaren och enbart svåra fall behöver fara till Centralsjukhusen, som ju är mer av specialistsjukhus.
Kan nämnas att det i Frankrike finns också kommuner med några hundra innevånare. De har ingen egen sjukvård eller skola, men behöver inte sammanslås för det, utan köper tjänster av grannkommunerna.
Tandvården är uppbyggd på liknande sätt. Tid efter några dagar. Plomben kostar 42 euro och vid ett besök på deras spartanska ”FPA” så får man, efter att ha köat en kvart, 29 euro i återbäring. Merci!

I Norden ligger FPA normalt i centrum på dyra gator med lyxig inredning, men att få träffa någon är svårt och ersättningen kan vara spartanskt.
På Åland uppgår snart sjukvårdens kostnader till 50 procent av landskapsregeringens budget. Med några års mellanrum bygger man byggnader, som prismässigt motsvarar ett Badhus.
Rask gjorde en bra analys av kostnader för ”stafettläkare” och fast anställda. Gammal skåpmat för en ekonom. Gör även en jämförelse av kostnad / patientbesök i små enkla enheter i Frankrike och på ÅHS, där ju kunden även belastas av kostnader för administratörer, chefer och enorma kapitalkostnader. Hur ser det då ut för Godbys framtid? Kanske HVC är för stort?! Voila!
Stephan Toivonen