DELA

Jakthundar är också tamdjur

Efter att HD fällt lagen om skyddsjakt på varg, så har ägarna av tamdjur och då särskilt ägarna till jakthundar vars jaktsäsong just inletts, att förlita sig på det beslut om skyddsjakt på varg som landskapsregeringen beslutade om 31 augusti 2018. Problemet är att det beslutet bara är i kraft till sista oktober.

I media framför jaktminister Camilla Gunell att det är osäkert om beslutet om skyddsjakt på varg kommer att förlängas ytterligare. Hon framför följande: ”den sista oktober börjar utesäsongen vara över och många tamdjur tas in”.

Då en omformulerad jaktlag om skyddsjakt på varg tar lång tid att få klar och godkänd så anser undertecknad att landskapsregeringen och ministern åtminstone bör förlänga beslutet om skyddsjakt tills rådjurs-, älg- och harjakten är över för denna jaktsäsong. I annat fall är det förenat med stora risker att släppa sin jakthund, men även ett viktigt skydd för de som ännu har andra tamdjur ute efter sista oktober. Detta i förhoppning att en ny jaktlag om skyddsjakt är klar till nästa vår.

JÖRGEN STRAND (MSÅ)