DELA

Jakt på myggor och elefanter

Mycket mer än bara en språkdebatt i Helsingfors 2017, den 69 sessionen. Jag redogjorde för Mittengruppens förslag till Ministerrådet med vikten av en gemensam nordisk satsning på ett utbyggt och finansierad digital infrastruktur i de områden som benämns glesbygd eller utvecklingsområden som jag önskar kalla det.

I Utskottet för tillväxt och utveckling framförde jag att utskottet skall arbeta för en utveckling av den Blå ekonomin/fiskodling off-shore. I ett led att skapa arbetsplatser samt renare fiskodling i Östersjön förde jag fram de positiva fördelarna med modern storskalig fiskodling.

Fiskodlingens verksamhet med gamla bekymmer avseende negativ miljöpåverkan har åtgärdats och istället blivit miljövänligare utan att den fått sitt erkännande. Utsläppen av Fosfor och Kväve från den åländska fiskodlingen är 0,1 promille av utsläppen i Östersjön samtidigt som det står för ca 70 arbetsplatser i områden som har svårt att erbjuda arbetsplatser inom den privata arbetsmarknaden.

Jakten på myggor istället för elefanter, är förödande för skärgårdens arbetsplatser. Vi behöver förbättra möjligheterna för fiskodlingen samtidigt som just fiskodlarna kan bidra med satsningar inom den åländska fiskvården för den vilda fisken.

I samma utskott förde jag även fram vikten av att se på nya innovativa trafiklösningar mellan och inom länderna. Inte bara Hyperloop utan även SkyRail Monorail. Den nya tekniken kan skapa nya förutsättningar att resa och pendla.

En studie som är gränslös med utgång utifrån resor med el-drift behöver göras. Studien/rapporten bör produceras av sakkunniga utan gränshinder. Under utskottsmötet disskuterades även hur finansiering behöver ses över för att inte förorsaka budgetbekymmer och framskjutningar. Även till detta fick jag stöd och förhoppningsvis startar det fortsatta utskottsarbetet i januari, när utskottet träffas nästa gång.

Jag förde även fram mitt och den åländska delegationens stöd för Färöarnas fortsatta arbete med sin utveckling av självstyrelsen. Före sessionen kontaktade jag flera delegater och under sessionen fortsatte informationen till delegater och ministrar i alla partigrupper, samtliga länder och självstyrandeområden avseende framtida följder avseende paragraf 74 och arbetsspråken.

Detta arbete pågick även på det succé möte som hölls på Ålandskontoret med inbjudna från Färöarna och Grönland. På det mötet/minglet deltog parlamentariker, ministrar, tjänstemän och representanter från intresseorganisationer.

Sessionen avslutades med positiva tankar trots att inledningen var oviss. Arbete över gränser löser låsta positioner bara viljan finns.

Mikael Staffas

Liberalerna