DELA

JAKT: Behövs viltvård?

Då gissar jag att du Nina, också är emot att man ska utfodra djur under vintern? Inga fler ensilagebalar åt rådjuren eller talgbollar åt småfåglarna. Dessa är ju också viltvård och sätt att påverka naturen.
Och som du säger, när maten tar slut så går stammen ner. Vad synd då att mink och mårdhund råkar äta sjöfågel. Så för att predatorstammen ska gå ner måste alltså sjöfåglarna ta slut i vår skärgård? Och vad händer om vi slutar jaga? Ja inte blir det levande skärgård åtminstone.
Och den önskan att få balans i naturen i likhet med det gamla, som du skriver om. Det är den balans som fanns före människan kunde påverka en hel sjöfågelstam. Den balans som nu rubbats pga dagens konsumentsamhälle med just butiksdiskar. Naturen är ett självreglerande system ja, men det förutsätter att naturen själv får sköta systemet, och inte mitt i allt får en stort överskott av kväve och fosfa ter (m.m) att ta hand om.

Frågan du ställer är ”Är viltvård nödvändig?”. Innan någon kan ge ett svar så måste du berätta vad det är du vill ha. Ifall du vill ha en natur där både biodiversitet och totala antalet individer minskat så går det att låta bli att viltvårda. Men vem vill sträva efter något så dumt?
Så vad jag undrar sedan är ifall du själv har funderat över frågan, och ifall du tycker du har tillräcklig kunskap för att egentligen dra den slutsats du dragit.
Himo