DELA

Jakt även på helgdagar

Ålands viltvårdare r.f. har vid sitt senaste styrelsemöte beslutat inlämna detta brev till landskapsregeringen. Vi anser att det jaktförbud som råder under vissa helgdagar bör tas bort. För det första är det inkonsekvent att förbjuda jakt på till exempel pingstdagen då det är tillåtet att jaga både på Kristi himmelsfärdsdagen och trettondagen. För det andra har tiderna förändrats. Folk är visserligen lediga under de kyrkliga helgdagarna men numer finns inte de gamla värderingarna kvar. Till exempel håller butiker och krogar öppet, övriga fritidsaktiviteter pågår också för fullt.
Vi vill även framhålla att det inte finns liknande jaktförbud vare sig i Finland eller Sverige.
För att jägarna inte ska diskrimineras bör därför nyårsdagen, långfredagen, pingstdagen, allhelgonadagen och juldagen i framtiden vara jaktdagar.
Ålands viltvårdare r.f.
gm Mikael Lindholm
ordförande