DELA

Jag vill veta konsekvenser

Bäste Fredrik Gustafsson.
Jag sitter på ett socialdemokratiskt mandat i ÅHS styrelse. Jag vet inte hur länge jag har möjlighet att sitta där, men medan jag gör det så vill jag förbättra för den enskilda människan, men speciellt för de svaga grupperna.
Jag fick möjlighet till det när vi sänkte ÅHS-avgifterna. Där gick mitt förslag att sänka högkostnadstaket för pensionärer till 125 euro igenom. Jag fick också igenom att terapi för barn blev avgiftsfri.
Däremot visste jag, att skulle jag ha föreslagit en skrivning om att man utan utredning skulle gett fler tillgång till den offentliga tandvården, så fanns en risk att det skulle bli fel målgrupp som fått nytta av den offentliga tandvården.
Skulle jag ha lagt ett förslag för rösternas skull inför valet, så borde jag nog ha lagt förslaget om att det borde göras, istället för förslag om utredning.
Men jag vill veta konsekvenser, och framför allt vilka som är i behov av den offentliga tandvården. För så som det är nu kan vi inte ha det. Därför föreslog jag en utredning

FG får gärna ta beslut utan utredningar och då kanske ta beslut utan fakta.
Vidare skriver FG i sin insändare 21/9 att den bästa lösningen är ett höjt utkomststöd eller en tandvårdscheck. Tanken är god FG, men socialen hjälper redan utkomststödstagare ekonomiskt för att de skall få tandvård, så de mest ekonomiskt utsatta får redan hjälp.
Men det gläder mig att FG nu vill höja utkomststödet, men eftersom det är räknat på en så oerhört låg inkomstgräns, så det är betydligt fler som är i behov av tandvård.
Avslutningsvis så kostar inte en utredning mer än det kan gagna folk. Och så är det så, bäste FG – jag vill hjälpa folk – men främst att människor skall ha tillgång och råd till en så bra sjuk- och socialvård som möjligt.

Så Fredrik – mitt förslag om utredning är taget inom ÅHS, och nu väntar jag med spänning på resultatet och hoppas på att få fortsätta med frågan efter valet – tack för debatten.
Göte Winé (s)
gotew.blogspot.com