DELA

Jag vill utveckla Ålands jordbruk

Att leva på Åland är att vara beroende av transporter och ha beredskap även för sådant som är svårt att förutse. Det har snart gått ett år sedan fjolårets extremtorka vilken fick oerhörda konsekvenser för många jordbrukare. Potatis- och lökland skrumpnade samman och djurgårdar blev utan foder vilket medförde nödslakt. Som om det inte vore nog drog sedan stormen Alfrida över Åland i januari och skövlade enorma mängder skog och blottlade infrastrukturella tillkortakommanden vilka drabbar både privatpersoner och företagare inom hela livsmedelsklustret inklusive industrin och handeln.

Året som gått har tydligare än någonsin tydliggjort behovet av krismedvetande och beredskap. Några frågor är direkt avgörande, till exempel hur vi ska säkerställa en livskraftig matproduktion på Åland och undvika butikshyllor som gapar tomma.

Jag är jordbruksföretagare och har på nära håll sett hur naturkrafterna påverkar hela den åländska primärnäringen. Jag vill använda denna insikt även i lagtinget och arbeta för att den näring som de facto skapat Åland har en stark röst även i den politiska vardagen.

CARINA ERIKSSON (C)

FÖRETAGARE OCH LAGTINGSKANDIDAT